školní rok: 2018/2019 kód: A 12

Soutěž v anglickém jazyce

kategorie: III. B

určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, viz body 4 a,b,c) aktuálních propozic

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 14.03.2019 01.03.2019 Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Logo Pardubického kraje