školní rok: 2018/2019 kód: A 12

Soutěž v anglickém jazyce

Typ soutěže: předmětové

A 12) Soutěž v anglickém jazyce (50. ročník) – soutěž pro posouzení komunikačních dovednosti v anglickém jazyce

ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)

ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha)

G I. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)

G II. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha)

SŠ III. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

SŠ III. B – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

SŠ III. C – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, G II. B), bodovaná skupina 3

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. A), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, webu http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

 

UPOZORNĚNÍ:

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;

Logo Pardubického kraje