školní rok: 2018/2019 kód: A 16

Soutěž v ruském jazyce

kategorie: SŠ III

je určena žákům všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 19.03.2019 13.03.2019 Gymnázium K.V.Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova 55
Logo Pardubického kraje