školní rok: 2018/2019 kód: A 16

Soutěž v ruském jazyce

kategorie: ZŠ a VG

určena žákům 8.,9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj Gymnázium K.V.Raise Hlinsko
Logo Pardubického kraje