školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce německém

kategorie: III. B

určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, viz body 4 a,b,c) aktuálních propozic

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 01.03.2017 20.02.2017 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje