školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce německém

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Německý jazyk: ZŠ I. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)

ZŠ II. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

G I. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)

G II. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017) – dle rozhodnutí krajů, K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

ZŠ II. C – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

SŠ III. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

SŠ III. B – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

www.talentovani.cz

Logo Pardubického kraje