školní rok: 2019/2020 kód: A 1

Astronomická olympiáda

kategorie:

kategorie: AB

Krajské kolo probíhá korespondenční formou. Vyučující pošle práce krajského kola v kategorii AB na adresu:

Mgr. Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna

Strahovská 205

118 00 Praha 1.

Bližší informace na webu Astronomické olympiády: http://olympiada.astro.cz/201516_krajske.html

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje