školní rok: 2019/2020 kód: A 1

Astronomická olympiáda

kategorie:

kategorie: EF

Krajské kolo probíhá korespondenční formou. Vyučující pošle práce krajského kola v kategorii na adresu: Mgr. Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje