školní rok: 2019/2020 kód: A 16

Soutěž v jazyce španělském

kategorie:

kategorie: SŠ III

úroveň C1 a vyšší - určená žákům všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz body 4 a,b,c) aktuálních propozic

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 16.03.2020 DDM Beta Štolbova ul. Pardubice
Logo Pardubického kraje