školní rok: 2019/2020 kód: A 16

Soutěž v jazyce španělském

kategorie:

kategorie: SŠ I

do úrovně nejvýše B1 - určená žákům všech typů středních škol do 3 let výuky španělštiny

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 16.03.2020 DDM Beta Štolbova ul. Pardubice
Logo Pardubického kraje