školní rok: 2016/2017 kód: A7

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 7) Dějepisná olympiáda (46. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy

ZŠ – Š (11/2016), O (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017)

Tematické zaměření ročníku: Marie Terezie – žena, matka, panovnice,
aneb Habsburkové 18. století 

www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Organizační řád Dějepisné olympiády

 

Logo Pardubického kraje