školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce francouzském

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce francouzském (54. ročník)

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol. Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

https://olympiady.vse.cz/

 

angličtina

němčina

španělština

francouzština

ruština

Školní kola

prosinec 2023

prosinec 2023

únor

únor

únor

Okresní kola

únor

únor

-

-

-

Krajská kola

18. 3. – 5.4.

18. 3. – 5.4.

18. 3. – 5.4.

18. 3. – 5.4.

18. 3. – 5.4.

Ústřední kolo

30. – 31.5.

30. – 31.5.

30. – 31.5.

30. – 31.5.

30. – 31.5.

Kontaktní adresa: Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků. Kontakt na nového garanta ústředního kola: PhDr. Martin Filip, Ph.D. martin.filip@vse.cz

Logo Pardubického kraje