školní rok: 2022/2023 kód:

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Matematická olympiáda (72. ročník) je nejstarší předmětová soutěž na středních školách. Z vítězů ústředních kol se každoročně vybírají účastníci pro dnes již celosvětové soutěže Mezinárodní matematickou olympiádu a Mezinárodní olympiádu v informatice a pro další mezinárodní soutěže.

http://www.matematickaolympiada.cz/

 

 kategorie  školní kolo  krajské kolo  ústřední kolo
 A   6. 12. 2022  10. 1. 2023 19. 3. –  22. 3. 2023
 B, C    24. 1. 2023  4. 4. 2023

 nekoná se

kategorie 1. kolo  - školní 2. kolo  3. kolo 
1. trojice úloh 2. trojice úloh Okresní Krajské
Z5 16.11.2022 9.1.2023 25.1.2023 -
Z6, Z7, Z8 16.1.2023 3.3.2023 12.4.2023 -
Z9 16.11.2022 9.1.2023  25. 1. 2023 Út 28. 3. 2023

 

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 609/25, 110 00 Praha 1, tel. 776239437, e-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz

Logo Pardubického kraje