školní rok: 2022/2023 kód:

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Fyzikální olympiáda (64. ročník) je předmětová soutěž z fyziky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. FO nabízí zájemcům o fyziku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci fyziky, matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky.

http://fyzikalniolympiada.cz/

 

A školní kolo 4.1.2023
A termín doručení opravených úloh a vložení přihlášek 12.1.2023
A krajské kolo 18.1.2023
A celostátní kolo 7. – 10. 3. 2023
   
BCD školní kolo 29.3.2023
BCD termín doručení opravených úloh a vložení přihlášek 19.4. 2023
BCD krajské kolo 26.4.2023
   
EF školní kolo 24.2.2023
EF okresní kolo 22.3.2023
E krajské kolo 20.4.2023
   
G školní kolo 1.2. – 31. 3. 2023
G okresní kolo – termín bude upřesněn 10.4. – 31. 5. 2023

 

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 734420623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz

Logo Pardubického kraje