školní rok: 2022/2023 kód:

Biologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Biologická olympiáda (57. ročník) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určena žakům základních a středních škol.

https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

 

PETICE ZACHRAŇME OLYMPIÁDY https://www.petice.com/zachranme_olympiady

 

Harmonogram:

  A B C D
školní kolo do 3.3.2023 do 3.3. 2023 do 10.2.2023 do 10.2.2023
okresní kolo - - 17.4.2023 30.3.2023
krajské kolo 24.3.2023 31.3.2023 11.5.2023 25.5.2023
ústřední kolo 24.-28.4.2023 - - -
výběr na IBO (“nalejvárna”) 22.-25.5.2023 - - -
LOS Běstvina (kat. AB) 1.-15.7.2023 1.-15.7.2023 - -
LOS Běstvinka (kat. CD) - - 15.-29.7.2023 15.-29.7.202

 

▪ V případě školních kol jsou uváděny vždy poslední možné termíny pro jejich konání.

▪ Uvedené termíny konání okresních a krajských kol všech kategorií a kola ústředního jsou závazné.

▪ Žáci a studenti soutěží v kategorii, která odpovídá jejich ročníku, případně v kategorii vyšší, ale vždy pouze v jedné

z nich.

▪ Soutěžícího není možné zařadit do vyššího soutěžního kola přímo.

 

Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Jan Černý, PhD., předseda oborové rady Vývojová a buněčná biologie, katedra Buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha 2, 12000, e-mail: jan.cerny@natur.cuni.cz

Logo Pardubického kraje