školní rok: 2022/2023 kód:

Přírodovědný klokan

kategorie:

Typ soutěže: předmětové
Přírodovědný klokan (17.ročník) je vědomostní soutěž jednotlivců, určená pro žáky ZŠ a SŠ, probíhá ve dvou kategoriích. které respektují věk žáků a v jednom soutěžním kole. Vyhodnocují se nejlepší soutěžící v okresech, krajích a celostátně.
 
Datum konání soutěže - 12. říjen 2022
 

Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice:

Kadet (8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Junior (I. a II. ročník SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.


Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. +420724315456, e-
mail: jiri.hatle@upol.cz, http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Logo Pardubického kraje