Typ soutěže: předmětové

21) Soutěž v programování (35. ročník) – soutěž v programování a používání SW, určená
pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
programovací jazyky – ZŠ a VG; programovací jazyky mládež – SŠ, programování webu –
ZŠ a SŠ do 19 let; programování mikrořadičů – ZŠ a VG; SŠ O (3/2021), K (4/2021),
Ú (6/2021)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, Národní pedagogický institut ČR, Senovážné náměstí
25, 110 00 Praha, tel. 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npicr.cz,
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani

 

NOVÉ: (15. 3. 2021)

Okresní kolo se v letošním školním roce nepořádá. Zájemci o tuto soutěž se mohou do soutěže přihlásit sami (kontaktujte prosím pracovnice NPI ČR - kontakty: viz níže) nebo prostřednictvím učitele informatiky.

Termín odevzdání přihlášek do krajského kola je do 31. 3. 2021. Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, název a adresu školy, třídu, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefon (nejlépe mobil) a soutěžní kategorii.

Krajské kolo: Soutěž bude organizována distančně – online, bude omezený výběr programovacích jazyků tak, aby bylo možné úlohy opravit na dálku. Výběr programovacích jazyků bude zveřejněn na stránkách soutěže https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani

Bližší informace v propozicích na Institut dětí a mládeže MŠMT (talentovani.cz)

Postup bude následující: řádně přihlášení zájemci https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_I5fKmwQjoE20cHmnUfzylagVibYXE6Q1rNhtkr7LS4To2Q/viewform budou pozváni do krajského kola pracovníkem NPI ČR (hana.janouskova@npi.cz; jana.sevcova@npi.cz).

Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, Mgr. Hana Janoušková Národní pedagogický institut České republiky Oddělení mládeže a podpory nadání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1 tel.: +420 603 860 963; +420 770 195 626; e-mail: hana.janouskova@npi.cz; jana.sevcova@npi.cz; https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani; sp.stv.cz

Logo Pardubického kraje