Typ soutěže: předmětové

21) Soutěž v programování (35. ročník) – soutěž v programování a používání SW, určená
pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
programovací jazyky – ZŠ a VG; programovací jazyky mládež – SŠ, programování webu –
ZŠ a SŠ do 19 let; programování mikrořadičů – ZŠ a VG; SŠ O (3/2021), K (4/2021),
Ú (6/2021)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, Národní pedagogický institut ČR, Senovážné náměstí
25, 110 00 Praha, tel. 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npicr.cz,
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani

 

Na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku krajské komise, se ve školním roce 2020/2021 nebudou konat krajská kola Soutěže v programování.

Logo Pardubického kraje