školní rok: 2020/2021 kód: A 19

Geologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 19) Geologická olympiáda (5. ročník) – soutěž ze znalostí geologických disciplín pro žáky
ZŠ (kat. A) a studenty SŠ (kat. B)


Š (17. 12. 2020), O (13. 1. 2021), K (19. 4. 2021), Ú (4. 5. 2021)
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2,
611 37 Brno, tel. 721 280 420, e-mail: melda@sci.muni.cz, https://www.geologickaolympiada.

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje