školní rok: 2020/2021 kód: A 16

Matematický klokan

Typ soutěže: předmětové

A 16) Matematický klokan (27. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních škol
a středních škol


Š, O, K, Ú (19. 3. 2021)


Kontaktní adresa: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Jednota českých matematiků a fyziků,
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 736 768 139, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz,
https://matematickyklokan.net/

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE SE V SYSTÉMU NEREGISTRUJE, POSTUPUJTE DLE POKYNŮ OKRESNÍCH ORGANIZÁTORŮ

Cvrček (2. - 3. třída ZŠ)

Klokánek (4. - 5. třída ZŠ)

Benjamín (6. - 7. třída ZŠ)

Kadet (8. - 9. třída ZŠ)

Junior (1. - 2. ročník SŠ)

Student (3. - 4. ročník SŠ)

Logo Pardubického kraje