školní rok: 2020/2021 kód: B 7

Přírodovědný klokan

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

B 7) Přírodovědný klokan (15. ročník) – přírodovědná soutěž pro žáky základních a středních
škol

2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ a VG), Junior (I. a II. ročník SŠ a odpovídající ročníky
VG), Š, O, K, Ú (14. 10. 2020)


Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci,
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. 724 315 456, e-mail: jiri.hatle@upol.cz,
http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Hlavní koordinátor: Mgr. Marie Hladíková

Soutěž je v tomto školním roce již uzavřena, výsledky ústředního kola jsou vloženy  u Pardubického kraje

Logo Pardubického kraje