školní rok: 2020/2021 kód: A 14

Turnaj mladých fyziků

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 14) Turnaj mladých fyziků (34. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků SŠ v řešení
otevřených fyzikálních úloh.

Š (do 20. 12. 2020), R (15. nebo 16. 3. 2021), Ú (14. - 16. 4. 2021,Opava).

Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská
530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz,
https://tmf.fzu.cz

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje