školní rok: 2015/2016 kód: A5

Soutěž ve francouzském jazyce

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Soutěže v cizích jazycích (47. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2–7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2016), K (2/2016), Ú (4/2016)

Logo Pardubického kraje