školní rok: 2020/2021 kód: A 9

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 9) SoutĚž v jazyce latinském (49. ročník) – jazyková soutěž pro žáky středních škol


2 kategorie dle délky výuky latiny, SŠ A, B - Š (1/2021), R (2/2021), Ú (3/2021)


Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, Národní pedagogický institut ČR, Senovážné nám.
25, 110 00 Praha 1, tel. 775 878 691, e-mail: barbora.steflova@npicr.cz, www.talentovani.cz

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje