Typ soutěže: předmětové

A 7) Soutěž v jazyce anglickém (52. ročník) – soutěž je určena pro žáky základních
a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií


ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021); ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021),
K (do 20. 3. 2021), Ú (5/2021, Praha); VG I. B – Š (do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021); VG II.
B – Š (do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021), K (do 20. 3. 2021), Ú (5/2021, Praha); G III. A – Š
(do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021), K (do 20. 3. 2021), Ú (5/2021, Praha); SOŠ III. C – Š
(do 31. 1. 2021), O (do 28. 2. 2021), K (do 20. 3. 2021), Ú (5/2021, Praha)


Kontaktní adresa: Mgr. Hana Janoušková, Národní pedagogický institut ČR, Senovážné
náměstí 25, 110 00 Praha, tel. 770 195 626, e-mail: hana.janouskova@npicr.cz,
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Oznamujeme Vám, že na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku okresních komisí a organizátorů, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat  Soutěž v jazyce anglickém.

Zrušení soutěže předcházelo důkladné zvážení stávající situace a dalších okolností. Důležitou roli v tomto rozhodnutí sehrál i fakt, že online forma, která přes veškerou možnou snahu uspořádat soutěž, nezaručí "fair play". Řízený rozhovor se soutěžícím, při absenci poslechového subtestu, příp. nějaké další části, je také pro prestiž soutěže byť na okresní úrovni méně, než jsme zvyklí.

Pevně však doufáme, že se v příštím roce budeme moci opět těšit z kvalitních výkonů soutěžících a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

Logo Pardubického kraje