školní rok: 2020/2021 kód: A 1

Astronomická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 1) Astronomická olympiáda (18. ročník) – astronomická a astrofyzikální soutěž pro žáky
druhého stupně základních škol a pro střední školy


G-AB-Š (do 23. 12. 2020), K (14. 1. 2021), Ú (17. - 19. 3. 2021, Opava)


G-CD-Š (do 23. 12. 2020), K (22. 3. 2021), Ú (12. - 14. 5. 2021, Opava)


ZŠ-EF, GH-Š (do 23. 12. 2020), K (22. 3. 2021), Ú (20. - 21. 5. 2021, Hradec Králové)


Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65
Ondřejov, tel. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, https://olympiada.astro.cz/

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje