školní rok: 2019/2020 kód: A 11

Soutěž v jazyce anglickém

Typ soutěže: předmětové

A 11) Soutěž v jazyce anglickém (51. ročník) – soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020); ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (27. 5. 2020, Praha); VG I. B – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020); VG II. B – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (27. 5. 2020, Praha); G III. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (28. 5. 2020, Praha); SOŠ III. C – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (28. 5. 2020, Praha)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, II. B), bodová skupina 3. Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie  III. A), bodová skupina 2.

Kontaktní adresa: Mgr. Hana Janoušková, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha, tel. 770 195 626, e-mail: janouskova.h@nidv.cz, http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce; 

Logo Pardubického kraje