školní rok: 2015/2016 kód: A13

Pythagoriáda

Typ soutěže: předmětové

Pythagoriáda (39. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
ZŠ (5. roč.) – Š (25.-27.1.2016), O (21.-23.3.2016)
ZŠ (6., 7. a 8. roč.) – Š (29.-31.3.2016), O (23.-25.5.2016)

 

Zpřesnění propozic soutěže - informace ke školním kolům v Pardubickém kraji, která se registrují v systému soutěží a olympiád Pk:

Organizátor školního kola postupuje dle pokynů krajské komise Pythagoriády, resp. pověřeného organizátora okresního kola, které jsou v části týkající se organizačního zajištění školních kol nadřazeny obecným ustanovením uvedeným v aktualizovaných propozicích vyhlašovatele soutěže (NIDV). V praxi to znamená, že organizátor školního kola (případně školní koordinátor) založí školní kolo v informačním systému zde. Po jeho vyhodnocení zadá výsledky školního kola a nominuje účastníky na postup dle výsledků a postupového klíče (nemusí posílat exel. tabulku).

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Do okresního kola postupuje žák na základě počtu bodů ze školního kola.

Předseda okresní komise se seznámí s výsledkovými listinami školních kol a provede export dat ze školních kol zadaných do  systému. Z jednotlivých tabulek vytvoří celkovou výsledkovou listinu školních kol v okrese a podle místních podmínek stanoví minimální počet bodů pro postup do okresního kola. Do okresního kola postupují všichni řešitelé, kteří ve školním kole dosáhli daného počtu bodů.

Logo Pardubického kraje