školní rok: 2018/2019 kód: A 5

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 5) Fyzikální olympiáda (60. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie).

A (4. ročník SŠ) D do 11. 1. 2019, K 23. 1. 2019, Ú 26. 2. - 1. 3. 2019;

B (3. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

C (2. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

D (1. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

E (9. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019, K 24. 4. 2019;

F (8. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019;

G (7. ročník ZŠ) D do 4. 5. 2019, O 13. - 31. 5. 2019;

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie E), bodovaná skupina 1

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, C, D, mezinárodní), bodovaná skupina 1

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 332 762, 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, http://fyzikalniolympiada.cz/

Logo Pardubického kraje