školní rok: 2018/2019 kód: A 13

Soutěž v jazyce francouzském

Typ soutěže: předmětové

A 13) Soutěž v jazyce francouzském (50. ročník) – vědomostní soutěž z francouzského jazyka

4 kategorie dle ročníku a typu školy

ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1-2/2019), K (3/2019), Ú (5/2019, Praha)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie A1, A2), bodovaná skupina 3

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie  B1, B2), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem

 

 

UPOZORNĚNÍ:

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce; 

Logo Pardubického kraje