školní rok: 2017/2018 kód: A5

Soutěž v jazyce anglickém

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (49. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Anglický jazyk:

ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018)

ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), (Ú 4-5/2018, Praha)

G I. B – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018)

G II. B – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)

ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (5/2018, Praha)

SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)

SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)

www.talentovani.cz

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215; e-mail:steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz  NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz

UPOZORNĚNÍ:

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;

Logo Pardubického kraje