školní rok: 2017/2018 kód: A13

Pythagoriáda

Typ soutěže: předmětové

A 13) Pythagoriáda (41. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

ZŠ (5. roč. - 8. roč. a odp. ročníky víceletých gymnázií) – Š (duben 2018), O (květen 2018)

Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz  www.nidv.cz

 

Zpřesnění propozic soutěže - informace ke školním kolům v Pardubickém kraji, která se registrují v systému soutěží a olympiád Pk:

Organizátor školního kola postupuje dle pokynů krajské komise Pythagoriády, resp. pověřeného organizátora okresního kola, které jsou v části týkající se organizačního zajištění školních kol nadřazeny obecným ustanovením uvedeným v aktualizovaných propozicích vyhlašovatele soutěže (NIDV). V praxi to znamená, že organizátor školního kola (případně školní koordinátor) založí školní kolo v informačním systému zde. Po jeho vyhodnocení zadá výsledky školního kola a nominuje účastníky na postup dle výsledků a postupového klíče (nemusí posílat exel. tabulku).

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů. Do okresního kola postupuje žák na základě počtu bodů ze školního kola.

Předseda okresní komise se seznámí s výsledkovými listinami školních kol a provede export dat ze školních kol zadaných do systému. Z jednotlivých tabulek vytvoří celkovou výsledkovou listinu školních kol v okrese a podle místních podmínek stanoví minimální počet bodů pro postup do okresního kola. Do okresního kola postupují všichni řešitelé, kteří ve školním kole dosáhli daného počtu bodů.

Na základě častých dotazů Vám upřesňujeme informaci zadávání výsledků školních kol Pythagoriády: pro účely postupu do okresního kola doporučujeme vkládat na portál soutěží minimálně úspěšné řešitele, nemusí být vloženi úplně všichni zúčastnění, pokud jich je velký počet a pokud jste se nedohodli s Vaším okresním organizátorem jinak. Pokud nemáte úspěšné řešitele (tj. 10 bodů), uveďte děti, které získaly alespoň osm bodů.  Důležité však je vepsat celkový počet účastníků školního kola za každou kategorii ve vašem školním kole, neboť na základě toho se vypracovává statistické hlášení za celý Pardubický kraj.

Logo Pardubického kraje