školní rok: 2016/2017 kód: A8

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 8) Zeměpisná olympiáda (19. ročník) – 4 věkové kategorie

ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017)

ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017), Ú (24. a 25. 4. 2017)

www.zemepisnaolympiada.cz

ODKAZ NA WWW STRÁNKY ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY S NÁMĚTY PRO ŠKOLNÍ KOLA (Dle propozic, viz záložka Obecné informace, je zadání školního kola ZO plně v režii škol, náměty a inspiraci lze získat na webu Zeměpisné olympiády)

http://www.zemepisnaolympiada.cz/testy.phtml

 

 

Oprava textu v kategorii D:
V praktické části kategorie D, úloha 6. došlo k překlepu ve druhé doplňovací větě "sbtetbtrpodstatě". 
Chyba vznikla při nalévání textu do sazební šablony. Tento překlep má být správně napsán jako "jedná se v podstatě o...".

 

 

 

Logo Pardubického kraje