školní rok: 2018/2019 kód: A 5

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: uzavřeno
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Bc. Michaela Mzyková
Odborný garant kola: RNDr. Vladimír Vícha
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín přihlášek: 22.04.2019
Termín konání: 29.04.2019
Prezence: 9:00

Zadání domácího kola kategorie D najdete zde: https://souteze.ccvpardubice.cz/kategorie/758/priloha/523/

Domácí kolo musí žáci odevzdat do 10.4.2019 Termín pro přihlášení postupujících do Informačního systému je 22.4.2019. Termín pro doručení opravených úloh předsedovi krajské komise V. Víchovi na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 je 22.4.2019.

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Úspěšný řešitel krajského kola musí dosáhnout nejméně 14 bodů, přičemž alespoň ze dvou úloh získá alespoň 5 bodů. Úspěšní řešitelé jsou ve výsledkové listině vždy před dalšími řešiteli.
V případě rovnosti bodů získaných z příkladů, rozhodují o pořadí tzv. modifikované body. Ty zohledňují body dosažené konkrétním soutěžícím s průměrnou bodovou hodnotou dosaženou všemi soutěžícími v každé ze čtyř úloh.

Přiložené soubory

FO_D_zadání (192.36 KB)

Soutěžící

Jméno
1. Zedníčková Kateřina
Gymnázium Vysoké Mýto
2. Mrkos Michal
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
3. Drahoš Matěj
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
4. Šolc Vojtěch
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
5. Bergman Jakub
Gymnázium Žamberk
6. Ferenčík Jakub
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
7. Juza Matyáš
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
8. Nguyen Dan
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
9. Trojanová Daniela
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
10. Jílek Aleš
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
11. Sankotová Petra
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
12. Rousek Antonín
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
13. Popelková Lucie
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
14. Cabalková Barbora
Gymnázium Žamberk
15. Mocek Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
16. Baláš Vojtěch
Gymnázium Žamberk
17. Blažek Robert
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
18. Křikava Štěpán
Gymnázium Žamberk
Logo Pardubického kraje