školní rok: 2015/2016 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: vyúčtování
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Mgr. Táňa Topičová
Odborný garant kola: Mgr. Soňa Kobliha Křišťanová
Místo konání: Gymnázium Dašická 1083, Pardubice
Termín přihlášek: 21.02.2016
Termín konání: 12.04.2016
Prezence: 9,00 hod

Školní kolo se koná 21. 1. 2016 v dopoledních hodinách. Zadání školního kola bude zveřejněno nejpozději dne 18. 1. 2016. Řešení školního kola 21. 1. 2016.

Do krajského kola postupuje žák, který obdržel ve školním kole nejméně 10 bodů a bude přihlášen ve školním kole. Jeho práce ze školního kola bude zaslána do 21. 2. 2016 na Gymnázium, Dašická odbornému garantovi.

Žák, jehož práce ze školního kola dojde odbornému garantovi a bude splněna podmínka 10 bodů, bude poté zařazen do krajského kola.

Pozvánky do krajského kola nebudou rozesílány, účastnící budou níže zveřejněni.

mo.webcentrum.muni.cz

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Soutěžící

Jméno
1. Sourada Tomáš
Gymnázium Žamberk
2. Bártová Magdaléna
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3. John Vojtěch
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
4. Kovář Jiří
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5. Žák Michal
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
6. Skřivánek Vladimír
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
7. Nekvinda Lukáš
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
8. Nešpor Jakub
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
9. Pařízek Albín
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
10. Mimrová Dagmar
Gymnázium Vysoké Mýto
11. Fiala Zdeněk
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
12. Mládková Jana
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
13. Valach Martin
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
14. Jančíková Žaneta
Gymnázium Žamberk
15. Maříková Veronika
Gymnázium Žamberk
Logo Pardubického kraje