školní rok: 2020/2021 kód: A 15

Biologická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Místo konání: on-line školní a krajské kolo
Termín přihlášek: 08.04.2021

Aktuální informace

Krajské kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

55. ročník – BiO 2021

Kategorie C, D

 

Krajské kolo proběhne online  1. května 2021 - opravdu

Čas spuštění online testů bude soutěžícím včas oznámen.

 

Informace:

  • v Informačním systému soutěží a olympiád Pce kraje je nutné vytvořit školní kolo a nominovat soutěžící (soutěžící musí mít zadané bodové hodnocení, školu, e-mailový kontakt soutěžícího- NUTNÉ)
  • v OK proběhne nominace do KK (nominace úspěšných řešitelů)

do 8. 4. 2021

 

  • vstupní úkoly jsou nutnou podmínkou účasti žáka v krajském kole! Vybraní postupující do KK zašlou elektronicky vypracovaný vstupní úkol

na adresu sedlakova@ddm-chrudim.cz do 12. 4. 2021. Krajská komise práce ohodnotí, přidělí body a odešle na adresu tajemníka Biologické olympiády.

 

 

 

 

Další informace na tel.: 608 316 961 nebo sedlakova@ddm-chrudim.cz

 

 

 

V Chrudimi dne 29. 3. 2021        Ing. Lenka Sedláková, metodik KK BiO

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády

Milí soutěžící, vážení organizátoři,

i přes současnou epidemiologickou situaci se 55. ročník Biologické olympiády uskuteční a nedojde k přerušení této tradiční soutěže, která si za dobu své existence vydobyla významné místo při podpoře a rozvoji přírodovědných talentů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a její prognóze se letošní ročník uskuteční s celou řadou modifikací.

MŠMT vyhlásilo předmětové soutěže s podmínkou, že se uskuteční distančním způsobem. Tomu musíme podřídit formát a částečně i obsah úloh. Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.

 

Vzhledem k vyhlášení Biologické olympiády ze strany MŠMT v samém závěru roku 2020 musíme přistoupit k posunutí harmonogramu jednotlivých kol na termíny, které umožní úspěšnou realizaci soutěže.

1.      ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů). 

2.      OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.

3.      KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím (v současné době probíhá komunikace s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou).

KATEGORIE C a D: 

• Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí. 

• Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky* (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.   

 

Sekretariát Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol mobil: +420 725 483 557, tel.: +420 224 382 018 e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, bude místem které bude omunikovat veškeré dotazy a koordinovat postup účastníků mezi jednotlivými koly. 

 

V Praze dne 22.1.2021                      

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

předseda ÚK BiO

 

*Ing. Lenka Sedláková

Dům dětí a mládeže Chrudim

Kontakt

e-mail: sedlakova@ddm-chrudim.cz

telefon: 469 620 296

Přiložené soubory

55.-rocnik-bio-manual (225.29 KB)

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1. Burešová Vanesa
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
2. Kaláčová Anna
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
3. Konůpková Kateřina
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
4. Malá Lea
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
5. Marečková Anna
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
6. Riegerová Agáta
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
7. Shejbalová Natali
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
8. Slavíková Tereza
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
9. Spálavská Tereza
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Logo Pardubického kraje