školní rok: 2020/2021 kód: A 15

Biologická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Místo konání: on-line školní a krajské kolo
Termín přihlášek: 08.04.2021

Aktuální informace

Krajské kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

55. ročník – BiO 2021

Kategorie C, D

 

Krajské kolo proběhne online  1. května 2021 - opravdu

Čas spuštění online testů bude soutěžícím včas oznámen.

 

Informace:

  • v Informačním systému soutěží a olympiád Pce kraje je nutné vytvořit školní kolo a nominovat soutěžící (soutěžící musí mít zadané bodové hodnocení, školu, e-mailový kontakt soutěžícího- NUTNÉ)
  • v OK proběhne nominace do KK (nominace úspěšných řešitelů)

do 8. 4. 2021

 

  • vstupní úkoly jsou nutnou podmínkou účasti žáka v krajském kole! Vybraní postupující do KK zašlou elektronicky vypracovaný vstupní úkol

na adresu sedlakova@ddm-chrudim.cz do 12. 4. 2021. Krajská komise práce ohodnotí, přidělí body a odešle na adresu tajemníka Biologické olympiády.

 

 

 Další informace na tel.: 608 316 961 nebo sedlakova@ddm-chrudim.cz

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády

Milí soutěžící, vážení organizátoři,

i přes současnou epidemiologickou situaci se 55. ročník Biologické olympiády uskuteční a nedojde k přerušení této tradiční soutěže, která si za dobu své existence vydobyla významné místo při podpoře a rozvoji přírodovědných talentů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a její prognóze se letošní ročník uskuteční s celou řadou modifikací.

MŠMT vyhlásilo předmětové soutěže s podmínkou, že se uskuteční distančním způsobem. Tomu musíme podřídit formát a částečně i obsah úloh. Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.

 

Vzhledem k vyhlášení Biologické olympiády ze strany MŠMT v samém závěru roku 2020 musíme přistoupit k posunutí harmonogramu jednotlivých kol na termíny, které umožní úspěšnou realizaci soutěže.

1.      ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů). 

2.      OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.

3.      KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím (v současné době probíhá komunikace s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou).

KATEGORIE C a D: 

• Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí. 

• Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky* (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.   

 

Sekretariát Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol mobil: +420 725 483 557, tel.: +420 224 382 018 e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, bude místem které bude omunikovat veškeré dotazy a koordinovat postup účastníků mezi jednotlivými koly. 

 

V Praze dne 22.1.2021                      

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

předseda ÚK BiO

 

*

Ing. Lenka Sedláková

Dům dětí a mládeže Chrudim

Kontakt

e-mail: sedlakova@ddm-chrudim.cz

telefon: 469 620 296

Přiložené soubory

55.-rocnik-bio-manual (225.29 KB)

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1. Chalupníková Ema
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
2. Geislerová Lenka
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
3. Hlaváčková Eva
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
4. Kroupová Eliška
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
5. Králová Anna
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
6. Loučka Ondřej
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
7. Stranadová Anna
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
8. Valešová Karolína
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
9. Šíp Marek
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Logo Pardubického kraje