školní rok: 2020/2021 kód: B 7

Přírodovědný klokan

kategorie:

Svitavy

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Pavel Padyásek, DiS.
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje