školní rok: 2020/2021 kód: A 8

Soutěž v jazyce francouzském

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Šotolová Eva
Odborný garant kola: Machatý Přemysl Mgr.
Místo konání: online
Termín přihlášek: 05.03.2021
Termín konání: 08.04.2021

Přiložené soubory

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1. Musilová Elena
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
2. Novotná Anna
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
3. Chudá Zuzana
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
4. Dibelková Denisa
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
5. Mullerova Hana
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje