školní rok: 2020/2021 kód: A 8

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ/VG I.

je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky v průběhu všech 3 let (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 08.04.2021 05.03.2021 online
Logo Pardubického kraje