Svitavy

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Waltová Lenka
Místo konání: nekoná se
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145

Soutěž v jazyce anglickém (ve věstníku MŠMT označená A7) se v okrese Svitavy ve šk. roce 2020/2021 neuskuteční v žádné kategorii. Rozhodnutí bylo učiněno na základě posouzení přínosů a rizik a stanoviska okresní komise SCJ AJ.

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje