školní rok: 2019/2020 kód: A 4

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Svitavy

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Waltová Lenka
Odborný garant kola: Mgr. Jiří Žilka
Místo konání: budova Gymnázia, OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Svitavy, Sokolovská 1638/1, Svitavy
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145
Termín přihlášek: 20.12.2019
Termín konání: 15.01.2020
Prezence: 8:00 - 8:30

Úhrada jízdného:  

Soutěžícím, pedagogickému dozoru a porotě, ve výši jízdného hromadného dopravního prostředku. Cestovné bude vyplaceno na základě faktury vystavené vaší školou.

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1

568 02 Svitavy

IČ: 720 87 145

Ceny: 

První tři nejlepší soutěžící, kteří se stanou úspěšnými řešiteli, okr. kola získávají diplom a cenu

 

Pedagogický doprovod:

- soutěžící doprovází osoba starší 18 let

- psací potřeby, přezůvky 

Přiložené soubory

Pozvánka.pdf (1.13 MB)

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Šafářová Natálie
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
2.
postup
Severa Daniel
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
3.
postup
Knapčoková Kristýna
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
4.
postup
Tůmová Daniela
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
5.
postup
Pittner Martin
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
6. Kocanda Tomáš
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
7. Prchal Daniel
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
Logo Pardubického kraje