kategorie: Programování mládež

určená pro žáky SŠ do 19 let včetně

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 18.04.2024 08.04.2024 SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice
Logo Pardubického kraje