školní rok: 2020/2021 kód: A 12

Soutěž v jazyce španělském

kategorie: SŠ III.

kategorie SŠ III (úroveň C1 a vyšší) – je určena žákům všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a) – d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 29.03.2021 24.03.2021 online
Logo Pardubického kraje