školní rok: 2019/2020 kód: A 7

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol všech stupňů, předáváme aktuální informaci:první výběrové soustředění – účastníci budou o aktuální situaci informováni e-mailem

Běstvinka a Běstvina – výběr na soustředění bude probíhat v návaznosti na bodové zisky soutěžících v posledních proběhlých kolech příslušné kategorie. Výběrový klíč a harmonogram výběru a přihlašování bude stanoven s ohledem na vývoj situace.“

 

pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Vzhledem ke změnám na portále CHO VŠCHT Praha nebude od letošního roku možná pozdější registrace účastníků soutěží na portále VŠCHT. Prosím, upozorněte na to případné zájemce o účast v jednotlivých soutěžích a dbejte na registrační termíny uvedené na stránkách VŠCHT v záložce HARMONOGRAM.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 06.12.2019 07.11.2019 Univerzitě Pardubice, Studentská 573 - Stavařov, fakulta chemicko-technologická.
Logo Pardubického kraje