školní rok: 2023/2024 kód:

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Dějepisná olympiáda (53. ročník)

https://talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

https://www.dejepisnaolympiada.cz/

Tematické zaměření ročníku:
„Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”

Školní kola: 27. 11. -1. 12. 2023 (stanoví si škola)
Okresní kola: 15. 1. - 19. 1. 2024
Krajská kola: 8. 4. -10. 4. 2024
Ústřední kolo: 9. 6. - 13. 6. 2024

 

Kontaktní adresa:  Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, nám. Svobody 331, 500 03, Hradec Králové, tel: 493 331 230, e-mail: koldaji2@uhk.cz

Logo Pardubického kraje