školní rok: 2023/2024 kód:

Biologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Biologická olympiáda (58. ročník) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určena žakům základních a středních škol.

https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

 

Harmonogram:

 

A

B

C

D

školní kolo

 do 8. 3. 2024

do 8. 3. 2024   

 do 9. 2. 2024  

do 9. 2. 2024   

okresní kolo

              -

          -

 19.3. 2024

POZOR ZMĚNA TERMÍNU

 22. 4. 2024

krajské kolo

22. 3. 2024

5. 4. 2024

 9. 5. 2024

23. 5. 2024

ústřední kolo

22. - 26. 4. 2024   

          -

          -

          -

výběr na IBO (“nalejvárna”)  

13. - 17. 5. 2024

          -

          -

          -

LOS Běstvina (kat. AB)

29. 6. - 13. 7. 2024

          -

          -

LOS Běstvinka (kat. CD)

           

          -

13. - 26. 7. 2024

 

▪ V případě školních kol jsou uváděny vždy poslední možné termíny pro jejich konání.

▪ Termíny konání okresních a krajských kol všech kategorií se můžou lehce změnit po konzultaci s krajskými organizátory na setkání Ústřední komise BiO, které proběhne v listopadu 2023. 

▪ Termín ústředního kola je závazný.

▪ Žáci a studenti soutěží v kategorii, která odpovídá jejich ročníku, případně v kategorii vyšší, ale vždy pouze v jedné z nich.

▪ Soutěžícího není možné zařadit do vyššího soutěžního kola přímo.

▪ Ústřední komise BiO doporučuje pořádat krajská kola D s finanční podporou krajů.

 

Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Jan Černý, PhD., předseda oborové rady Vývojová a buněčná biologie, katedra Buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha 2, 12000, e-mail: jan.cerny@natur.cuni.cz

 

 

Logo Pardubického kraje