školní rok: 2022/2023 kód:

Středoškolská odborná činnost

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Středoškolská odborná činnost (45. ročník)

https://www.talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

SOČ - je určena žákům všech typů SŠ. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Informace o soutěži včetně metodických materiálů, archivu výsledků jednotlivých ročníků, archivu úspěšných prací celostátních přehlídek SOČ, novinky a další informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz
www.talentovani.cz

PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ VYUŽÍVEJTE REGISTRAČNÍ SYSTÉM SOČ, KTERÝ JE PŘÍSTUPNÝ NA https://socv2.nidv.cz/

Logo Pardubického kraje