školní rok: 2022/2023 kód:

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Zeměpisná olympiáda (25. ročník) – soutěž pro žáky 2. stupňů základních a středních škol, které zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Školní kolo: připravuje si každá škola sama, vyhodnotí a posílá do OK, probíhá prosinec - leden
Okresní kola: únor 2023
Krajská kola: březen 2023
Ústřední kolo: duben - květen 2022

https://www.zemepisnaolympiada.cz/

 

Kontaktní adresa: RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha
2, 128 00, tel. +420 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Logo Pardubického kraje