školní rok: 2021/2022 kód: A 14

Turnaj mladých fyziků

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

 

Turnaj mladých fyziků (35. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol v řešení
problémových úloh z fyziky. Soutěž probíhá na úrovni školních, regionálnách kol a ústředního kola.
Okresní kola: do 19. 12. 2021
Krajská kola: 21. a 22. 3. 2022
Ústřední kolo: 13.-15. 4. 2022

Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace, Partyzánská 530/3, Liberec 11, 460 01, tel. +420608510655, e-mail:
stanislav.panos@seznam.cz, tmf.fzu.cz

 

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje