školní rok: 2021/2022 kód: A 13

Středoškolská odborná činnost

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Středoškolská odborná činnost (44. ročník) - dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
SOČ zahrnuje obory přírodovědné, technické a humanitní. Pro 44. ročník je vyhlášeno 18 oborů.
Okresní kola: březen 2022
Krajská kola: duben 2022
Ústřední kolo: červen 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, www.soc.cz;
www.talentovani.cz

PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ VYUŽÍVEJTE REGISTRAČNÍ SYSTÉM SOČ, KTERÝ JE PŘÍSTUPNÝ NA https://socv2.nidv.cz/

Logo Pardubického kraje